Team

Mag. Sona Seubert Mocikova
Physiotherapeutin
Tel: 069910332252
Daniel Tomasek
Physiotherapeut
Tel: 0676 403 0446
Tina Polasek
Ergotherapeutin
Tel. 0676 711 3000
www.ergopol.at