Ako privátni terapeuti pracujeme výlučne podľa predpisu lekára.

Tento predpis na fyzioterapiu vám môže vystaviť váš všeobecný lekár alebo špecialista. Odporúčam nasledujúce znenie:

10 x fyzioterapia 45 min. 10 x liečebná masáž 15 min.

Aby vám zdravotná poisťovňa preplatila časť nákladov na terapiu, musí byť predpis schválený vedúcim lekárom.
Prosím, pošlite recept poštou alebo e-mailom do vašej zdravotnej poisťovne.


 

Čo potrebujem na prvé stretnutie?

Ak si chcete dohodnúť termín, kontaktujte nás telefonicky.

Prosím, prineste si so sebou:

Schválený lekársky predpis
Príslušné lekárske nálezy
Pohodlné bežné oblečenie – pri vyšetrení a terapii môže byť potrebné aby sa pacient vyzliekol do spodnej bielizne.

Čo sa má urobiť na konci série terapií?

Platba za terapiu sa uskutočňuje len v hotovosti po každom terapeutickom sedení.
Na konci terapie odo mňa dostanete potvrdenie o zaplatení, ktoré spolu so schváleným receptom predložíte príslušnej zdravotnej poisťovni.

Upozorňujeme, že náklady si musíte zatiaľ hradiť sami – zdravotná poisťovňa vám ich čiastočne preplatí až spätne.


 

Náklady na terapiu

30 min. fyzioterapia: € 55,00
45 min. fyzioterapia: € 80,00
60 min. fyzioterapia: € 95,00

45 min. fyzioterapia + návšteva doma: € 100,00

Terapia vysokoimpulzným magnetickým poľom
SALUS TALENT : € 40,00

Úhrada zo strany zdravotnej poisťovne je vo výške 50 %. Tieto informácie sú bez záruky.
Zvyšné náklady hradí súkromné doplnkové alebo úrazové poistenie – pred začatím liečby sa, prosím, informujte vo svojej poisťovni!

Fyzioterapia (EHG) Ultrazvuk Masáž Návšteva
doma
30 Min. EHG 45 Min. EHG 60 Min. EHG 15 Min. HM
SVS 29,49 EUR 44,23 EUR 61,00 EUR 2,22 EUR   8,00 EUR 27,00 EUR
BVA 27,24 EUR 40,85 EUR   7,26 EUR 27,24 EUR
ÖGK 27,24 EUR 41,85 EUR 55,45 EUR 3,20 EUR   7,39 EUR 27,72 EUR

 

Terapia

Na začiatku terapie sa uskutoční podrobný anamnestický rozhovor, ktorý sa končí spoločným stanovením cieľov terapie. Tým sa určí frekvencia liečby, ktorá je na začiatku zvyčajne týždenná a neskôr v dvoj- alebo trojtýždňových intervaloch. Na prvých sedeniach sa vypracuje cvičebný program s cieľovo orientovanými cvikmi, ktoré sa pacient naučí a vykonáva samostatne doma. Pri terapii sa aplikujú techniky, ktoré terapeut ovláda a cvičebný program sa kontroluje a v prípade potreby upravuje.

Okrem vlastných schopností si veľmi cením spoluprácu s kolegami. Ako pacient môžete využívať moju sieť lekárov a kolegov, ktorá sa rozrástla za desaťročia a ktorú vám rád poskytnem, keď sa vyskytnú špeciálne otázky.

 

Pohyb je život a život je pohyb