Mag. Sona Seubert Mocikova
Fyzioterapeut
+43 69910332252


Vzdelanie

 • DNS Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, časť A,B,C
 • PNF Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia
 • Špirálna dynamika – základný kurz, stredne pokročilý kurz
 • Špirálna dynamika – 3D terapia chodidiel
 • Manuálna terapia podľa Prof. Lewita
 • Vojtova terapia pre dospelých
 • NOI – Mobilizácia nervového systému
 • Spirálna stabilizácia – SM systém podľa Dr. Smiška
 • Senzomotorický taping
 • Bazálne posturálne programy – neurofyziologická metóda podľa J. Capovej
 • Mojžišova metóda – terapia funkčnej sterility a panvového dna
 • Komplexná terapia kostrčového syndrómu, Doc. Dr. Tichý
 • Funkčné poruchy pohybového aparátu
 • ESP rehabilitácia ramien
 • Mc. Kenzie – spinálna mechanická terapia

Životopis

 • Založenie skupinovej ordinácie pre fyzioterapiu a ergoterapiu v Hainburgu an der Donau 1. 10. 2010
 • Zamestnanie vo Volkshilfe NOE, 2007 – 2010
 • Bakalárske a magisterské štúdium fyzioterapie na Slovenskej univerzite v Bratislave (Slovensko) 2005 – 2010
 • Zamestnanie v zariadení pre seniorov Bonifatius, Viedeň 2004 – 2007
 • Zamestnanie vo Fyzikálnom inštitúte Dr. Wiesingera, Viedeň, 2002 – 2004
 • Zamestnanie v nemocnici Bratislava (Slovensko): Ortopédia, neurológia 2000 – 2002
 • Nadstavbové štúdium fyzioterapie, Bratislava (Slovensko) 1997 – 2000